Статут

Слов’янська шкільна академія підприємництва
Бізнеss-клуб»

Наша мета: розвиток ініціативності та підприємливості.
Основне завдання: навчити нове покоління українців ставити перед собою цілі та втілювати їх в життя.

Статут

1. Загальні положення.
1.1. Слов’янська шкільна академія підприємництва є неприбутковим добровільним об'єднанням  підлітків створеним підставі рішення установчої конференції клубу 16.11.2012 р. Діяльність клубу відбувається  на основі спільних інтересів його членів.

Назва клубу: “Бізнеss-клуб»

Адреса клубу:
84122
Слов’янська ЗОШ №1
Вул. Свободи, 28
м.Слов’янськ
Донецька обл.
Тел. (06262) 2-41-85

1.2. Членство в  клубі є добровільним. Членом  може бути кожен учень віком від 14 до 17 років, який цікавиться предметом діяльності ШКП, визнає статут та бере участь у діяльності  клубу.
1.3. Діяльність клубу здійснюється на таких принципах:
 - відкритість;
 - взаємна повага;
 - рівність всіх членів;
 - активність;
 - відповідальність.
1.4.  Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, "Про молодіжні та дитячі громадські організації" та іншими нормативно-правовими актами України, а також даним Статутом.
2. Мета і завдання діяльності
2.1.Шкільний клуб підприємництва ставить за мету: розвиток в учнів таких компетентностей, як ініціативність та підприємливість.
2.2. Завданнями клубу є:
-         розвиток навичок постановки та досягнення цілей;
-         поглиблення економічних знань;
-         формування рис підприємця;
-         самовдосконалення та особистісний розвиток старшокласників;
-         підготовка до свідомого вибору професії;
-         розвиток навичок міжособистісного спілкування.
3. Основні напрямки діяльності
3.1.  Знайомство з економічною системою України та світу.
3.2.  Профорієнтаційна робота.
3.3. Психологічний ріст та розвиток особистісних якостей школярів.
3.4. Встановлення і розвиток зв’язків з основними економічними структурами міста.
4. Форми роботи клубу
4.1. Розробка бізнес-планів.
4.2. Екскурсії на основні підприємства міста.
4.3. Лекції з використанням ІКТ.
4.4. Диспути.
4.5. Круглі столи.
4.6. Тренінги особистісного росту.
4.7. Ігри (ділові, дидактичні, інтелектуальні, стратегічні та ін.)
5. Структура і керівництво
5.1. Вищий орган клубу – загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.
5.2. Керівний орган – заступник директора з виховної роботи, практичний психолог, вчитель економіки.
5.3. У Раду клубу входять керівний орган та члени клубу.
6. Членство
6.1. Членами клубу є школярі, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків, практичними діями сприяють розвитку клубу.
 - дійсним членом стає школяр, який узгоджує свої дії з метою та цілями клубу, виконує членські обов’язки, керується Статутом і діє в його дусі.
6.2. Дійсне членство виникає після добровільного бажання бути членом клубу.
6.3. Дійсне членство закінчується добровільним виходом із клубу або позбавленням членства.
7. Права і обов’язки членів клубу
7.1. Член клубу має право:
- брати участь у плануванні діяльності клубу;
 - ініціювати діяльність клубу та брати участь в реалізації його рішень;
- отримувати інформацію про діяльність клубу і його органів.
7.2. Член клубу зобов’язаний:
- діяти відповідно до Статуту клубу;
- приймати участь у зборах клубу.
8. Ліквідація

8.1. Ліквідація клубу проводиться за рішенням  загальних зборів членів клубу.

Немає коментарів:

Дописати коментар